Start

edit SideBar

AnteckningarFrånUtvärdeningsmötet19okt2013

Anteckningar från möte med Bottna tillsammansodling lördagen den 19 oktober 2013

Närvarande var: Eva, Klas, Jonathan, Marie, Boban, Kerstin Holmer, Therése, Marcus, Maja och jag, Ellinor och Helle (?) kom på slutet och till knytkalaset kom våra leverantörer av gödsel mm, Sven-Olof och Else med Maria och Ivo. Håkan Olson var också med liksom barnen Maja och Alma och Jo.

Vi började med en runda där alla talade om vad det tyckte hade varit bra med tillsammansodlingen detta år.
Många positiva saker framkom:
Det sociala - att träffas, att lära känna nya människor, att få en förankring i bygden.
Blandningen av åldrar och kön (Fast:”Gamla tanter får Sverige att gå runt” (citat))
Att arbeta tillsammans
Att vara på den fina platsen
Att se platsen förvandlas
Att det överhuvudtaget blev av, praktiskt.
Förundran över att det gått så bra
Självorganiseringen
E-postlistan har använts flitigt
”Många bäckar små blir till en rolig å” (citat)
Äta ihop
Utvecklingsbart – kan utvecklas till att innehålla andra typer av arbete
Lära sig nytt, nya metoder
Att byggande också har ingått (skjulet)
Inspirerande, en fin grej
En känsla av att vara pionjärer, “som stadsodling på landet”
”En anarkistisk kör” (citat)
Bra att olika människor tar olika initiativ, kan olika saker, tar itu med det man är bra på. Några gräver, sår, rensar, andra bygger, kopplar rör och slangar, somliga gör allt. Somliga är inte alls intresserade av odling men tycker det är roligt ändå.
Lära sig hur man gör en grupp. Att inte två tar allt ansvar.
Man går dit för att göra något som man planerat, träffar någon och gör något helt annat.
Resultatet - grönsakerna – det blev något

Sen talade vi om det som upplevts som svårt, jobbigt, mindre bra.
Det som framhållits som positivt, självorganiseringen, olika initiativ, ”den anarkistiska kören” hade av flera upplevts som jobbigt, särskilt i början.
Inre konflikt mellan organisatorisk fasthet och lössläppt frihet, svårt att släppa kontrollen.
Svårt att veta vad alla ville odla
Ostrukturerat.
Att vi kom igång så sent
Självkritik – brist på tid att delta så mycket som man hade velat
Brister i kommunikationen, särskilt i början med försådder – alldeles för mycket drogs upp utan någon vetskap om vart allt skulle få plats, vem sådde vad osv.
Trots upplevda brister i kommunikationen blev någon stressad av för många mail.
Växtföljdschemat hade inte kunnat följas perfekt – för mycket plantor av vissa sorter mm och ingen riktig enighet om systemet och teorin bakom.
Frustrerande att inte veta riktigt vad man ska göra
Kålfjärilslarverna och den kalla vinden
För stora radavstånd i bäddarna.
För mycket beställd potatis
Lerjorden

Önskemål för nästa säsong:
Arbetsgrupper, ansvarsfördelnig. T ex någon som tar ansvar för arkivering av allt – arrendekontrakt, avtal, protkoll, planeringsdokumentation, bilder.
Viktigt att dokumentera vad vi gör, så vi kan dela med oss av erfarenheterna till andra. Se vår odling som del i en helhet – en del av matförsörjningen i en bygd.
Mer strukturerat
Utveckla kommunikationen – Wiki?
Studiecirklar med fördjupning om planering, samodling companion planting, mjölksyrning, växtföljder mm En cirkel eller flera? En bestämd dag.
Barnens tillsammansodling
Samarbeta med skola, förskola (förslag från Lena H-G, som inte kunde vara med).
Samarbeta med andra odlare, kanske någon annan kan odla majs, bondbönor och vitlök som vi kan förbeställa och köpa (billigt, kansek hjälpa till). Kanske Gadi och Eva.
Odla lax.
Mer arbete tillsammas. Flera tycker det är svårt att arbeta i odlingen själva, svårt att veta vad och hur man ska göra.
Förädla och göra konserver, mjölksyrningar etc tillsammans
Helhetsplanering
Ett testfält för sorter
Det ska också finnas plats för fritt odlande, personliga initiativ, experiment, utanför den ordnade växtföljden
Vindskydd. Kanske kan Gerlesborgsskolans elever anlitas?
Mer grönsaker, bladgrönsaker, asiatiska bladgrönsaker, buskar och träd, bär.
Effektiv bekämpning av kålfjärilar (biologisk, nät)
Jordkällare

Övrigt
Kan vi åka ut och prata om vår tillsammansodling för andra?
Vilka kan tänka sig det?

Cirklar i hörs-vinter-vår
Vi pratade om de studiecirklar som vi vill ha framöver. Först och främst en grundcirkel, där vi tar upp olika aspekter av vår odling. Dels teori om hur vi kan odla hållbart, växtföljd, gröngödsling etc, och dels planering av nästa odlingsäsong. Vi pratade om att ha det varannan vecka, på tisdagar kl 17. Platsen var Café Olivia. Men då cafévärden inte brukar vilja dela lokalen när den ska städas så vet vi inte vart vi skulle vara efter kl 18. Kanske om inköpsföreningens nya lokal blir klar så kan vi vara där? Kom gärna med tankar om detta förslag.

Kom också med förslag på andra cirklar som vi kan ordna. Några förslag som kom upp är:
Mjölksyrningscirkel.
Uppfinna och göra bra jordbruksredskap (idéer finnes!).