Start

edit SideBar

Bädd0-1Väst

2014 - vår
Bönor odlades 2013. Ej omgrävd eller gödslad på hösten. En del rotogräs. För smal.
April - Grävde den bredare och ogräsrensade. Vände ner hästgödsel, ca 1.5 skottkärra.