Start

edit SideBar

Bädd0-2Väst

2014 - vår
Bönor skulle odlas 2013 men grode ej. Gödslad och täckt på hösten. Lite rotogräs.
April - Drog av halmen och grävde om och ogräsrensade.